اردوغان فعلا نمی تواند رئیس شود/

ترکیه، مدل پوتین-مدودوف و مانع بزرگی به نام تاریخ