انتقاد نماینده حامی دولت از ادبیات رئیس جمهور/ اگر در گذشته برخورد می شد امروز شاهد این ادبیات نبودیم

مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان یکی از مدافعان دولت می گویم که ادبیات رئیس جمهور مناسب نبود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح انتقال پایتخت در دستور کار صحن قرار گرفت.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان که در مخالفت با یک ماده این طرح قصد صحبت داشت در ابتدای سخنانش گفت: من به عنوان یکی از حامیان دولت در مجلس از اظهارات آقای روحانی در روز گذشته متاسفم.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان یکی از مدافعان دولت می گویم این ادبیات مناسب نبود.

وی افزود: البته ما در گذشته هم این تجربه را داشتیم . اگر آن زمان که رئیس جمهور عده ای از مردم را خس و خاشاک نامید برخورد می شد، امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روز گذشته در همایش سفرای ایران در خارج از کشور منتقدان مذاکرات را بزدل سیاسی خواند.