انتقاد قسیم عثمانی از ادبیات روز گذشته رئیس جمهور

مجلس

اگر همان زمان که رئیس جمهور سابق از عبارت خس و خاشاک استفاده می‌کرد با او برخورد می‌شد اکنون شاهد این اتفاقات نبودیم.

نماینده مردم بوکان ادبیات رییس جمهور را برای برخورد با منتقدان درست ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدقسیم عثمانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در ارتباط با منتقدین مذاکرات هسته‌ای ایران اظهار داشت: اگر همان زمان که رئیس جمهور سابق از عبارت خس و خاشاک استفاده می‌کرد با او برخورد می‌شد اکنون شاهد این اتفاقات نبودیم.

نماینده مردم بوکان ادبیات رئیس جمهور را مناسب برای برخورد با منتقدین ندانست و از این ادبیات انتقاد کرد.

کد N440019