بیکار شدن استاد آمریکایی به دلیل انتقاد از صهیونیستها

استاد آمریکایی,بیکار

تهران - ایرنا - نوشته های یک استاد دانشگاه در حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه منجر به لغو قرارداد وی در دانشگاه الینویز آمریکا شد.

ˈاستیون سلایطهˈ اکتبر 2013 دعوتنامه ای برای همکاری در دانشگاه ایلینویز به عنوان استادیار دریافت کرده بود، اما اول اگوست ماه جاری نامه ی لغو قراردادش با این دانشگاه را دریافت کرد.

سایت شبکه خبری ˈسی ان انˈ آمریکا، نوشت: ˈباهر عزمیˈ مدیر مرکز حقوق قانون اساسی در آمریکا بر این باور است که دیدگاه سلایطه درباره غزه که در توییتر آن را منتشر کرده است، دلیل لغو قرارداد وی است.

ˈروبن نیل کیلرˈ سخنگوی دانشگاه ایلینویز درباره اخراج این استاد، ادعا کرد که سیاست های دانشگاه اجازه نمی دهد کارمندان آن درباره مسائل شخصی اظهارنظر کنند.

این در حالی است که دیدگاههای سلایطه درباره فلسطین بر کسی پوشیده نیست و وی به انتقادات بی وقفه از سیاست های رژیم صهیونیستی در برابر فلسطینان مشهور است. سلایطه شش کتاب نیز تالیف کرده که ˈروح مرده اسرائیلˈ و ˈتفرقه نژادپرستی بر ضد عرب در آمریکاˈ از جمله آنها است.

سلایطه در توییتر نوشته است: ˈفقط اسرائیل می تواند در طی چند هفته 300 کودک بکشد و خود را به عنوان قربانی معرفی کند.ˈ

خاورم/1275
کد N439896