کیهان: حرفهای روحانی، بوی خودشگفتی می دهد

روزنامه کیهان در بخشی از سرمقاله خود نوشت:


رئيس‌جمهور محترم ديروز در جمع روساي نمايندگي‌هاي کشورمان در خارج گفته است «مردم در انتخابات 24 خرداد 92 به ما گفتند ما از افراط گريزانيم و به اعتدال پناه مي‌آوريم. مردم به ما گفتند در برخورد با بيگانگان راه منطق و استدلال و مواضع شجاعانه و مدبرانه را در نظر گرفتن منافع ملي مي‌خواهيم...
درباره اين سخنان تأملاتي در ميان است:
در کجاي قانون اساسي قيد شده که منتخبان انتخابات شاقول تشخيص معتدل‌ها از افراطي‌ها هستند؟ اين سخن قبل از هر چيز چالش با درک و فهم گوينده آن است که بوي خودشگفتي و سوء تفاهم مي‌دهد. آيا آن 49.7 درصد مردم که به ديگر نامزدها راي دادند افراط‌گرا بودند؟ يا آن 97 درصدي که به فاصله 9 ماه از انتخابات در رفراندوم انصراف از يارانه‌ها به خواسته وي «نه» گفتند، جزو افراطيون محسوب مي‌شوند؟...

 

17302

کد N439834