نوری المالکی آمریکا را به حمایت از نقض قانون اساسی عراق متهم کرد

نخست وزیر

تهران – ایرنا – نخست وزیر سابق عراق ضمن غیرقانونی خواندن اقدام رییس جمهوری این کشور در انتخاب ˈحیدر العبادیˈ به عنوان نخست وزیر جدید، آمریکا را به مشارکت در نقض قانون اساسی عراق متهم کرد.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری ˈفرانسهˈ، ˈنوری المالکیˈ ضمن رد تصمیم رییس جمهوری عراق در زمینه انتخاب نخست وزیر جدید به عنوان اقدامی غیرقانونی، افزود: آمریکا از این قانون شکنی حمایت کرد.

ˈفواد معصومˈ روز دوشنبه و به دنبال معرفی حیدرالعبادی از سوی پارلمان این کشور به عنوان نامزد نخست وزیری عراق، وی را مامور تشکیل کابینه دولت جدید عراق کرد.

ˈجان کریˈ وزیر خارجه آمریکا پیش تر از تصمیم ها و اقدامات معصوم حمایت کرده بود.

کری روز یکشنبه در سیدنی استرالیا گفت: قاطعانه پشت معصوم که مسوولیت اجرای قانون اساسی عراق را بر عهده گرفته است، ایستاده ایم.

وی همچنین گفت که اکثریت شیعی عراق سه، چهار نامزد برای سمت نخست وزیری دارند که مالکی جزء آن ها نیست.

نوری المالکی که از انتخابات ماه آوریل (اردیبهشت) در سمت نخست وزیر موقت ایفای نقش می کرد، به خاطر پافشاری برای حفظ قدرت از سوی برخی جناح های سیاسی و گروه های مذهبی مورد انتقاد شدید قرار داشت.

منتقدان مالکی همچنین وی را به اتخاذ رویکردهای فرقه گرایانه متهم کرده بودند.

خاورم**9156**1566
کد N439828