خاطره دعایی از انتخاب همرزم سردار قاسم سلیمانی به عنوان استاندار و شرکت او در نشست جبهه پایداری

روزنامه آرمان به نقل از سیدمحمود دعایی در جمع اصحاب رسانه در وزارت کشور نوشت:

[span lang='FA'] سفری به استان کرمان داشتم که در آن سفر افراد قدرتمندی از هر دو طیف مانند باهنر از اصولگرایان و حسین مرعشی از اصلاح‌طلبان حضور داشتند. در آنجا مطرح شد که باید به رئیس‌جمهور کمک و مشکل را حل کرد که درنهایت سردار قاسم سلیمانی عزیز وارد شد و همرزم خود را برای استانداری کرمان پیشنهاد کرد.

2 یا 3 هفته قبل استاندار کرمان که شیوه اعتدال را پیشه کرده است، دعوت جبهه پایداری را پذیرفت و به آن جلسه رفت و برایشان صحبت کرد اما پس از این حضور بود که انتقادات زیادی روانه او شد و این سوال را پرسیدند که چرا استاندار دولت تدبیر و امید دعوت جبهه پایداری را پذیرفته است. این عملی که از سوی استاندار کرمان صورت گرفت باید مورد تعریف و تمجید قرار گیرد. دعایی گفت: این اقدام استاندار نشان داد که دولت نزدیک به یک جناح نیست و تمام طیف‌ها و جناح‌ها را مدنظر دارد. امیدوارم این اقدام استاندار کرمان ادامه داشته باشد.
[span lang='FA']
[span lang='FA'] [span lang='FA']17302

کد N439753