موضع روزنامه شرق درباره سخنان رئیس جمهور/وقتی بقیه اعضای کابینه حرف نمی زنند،بار بر دوش روحانی است

شرق نوشت:

کد N439746