امیرعبداللهیان خبر داد:

تهران در انتظار پاسخ مصر برای ارسال کمک های دارویی به مردم غزه

مصر,غزه

تهران- ایرنا- معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه گفت: همچنان در انتظار موافقت مصر برای ارسال کمک های دارویی و غذایی و انتقال زخمی شدگان غزه به تهران هستیم.

به گزارش ایرنا، «حسین امیرعبداللهیان» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: انتظار بیش از دو هفته ای کودکان و زنان بشدت زخمی شده فلسطینی برای انتقال به مراکز درمانی ایران و عدم تسریع وزارت خارجه قاهره در صدور مجوز پرواز، سوال برانگیز است.

این مقام ارشد وزارت امور خارجه افزود: درخواست هواپیمایی ایران ایر برای فرود در قاهره یا فرودگاه اسماعیلیه از سوی مصر بی پاسخ مانده است.

وی افزود: تعلل بیشتر مصر در این موضوع کاملاً انسانی، غیرقابل قبول است.

شبس(1)1346**1504
کد N439728