نماینده ائتلاف دولت قانون:

ساکت نمی مانیم/ انتخاب حیدر العبادی غیرقانونی است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به مامور شدن حیدر العبادی برای تشکیل کابینه از کنار نیامدن با این موضوع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حسین المالکی نماینده عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون در قبال تصمیم فواد معصوم رئیس جمهوری عراق در قبال مامور کردن حیدر العبادی برای تشکیل دولت جدید به جای مالکی ساکت نخواهد ماند.

وی افزود: نامزدی حیدر العبادی غیرقانونی و نقض آشکار قانون اساسی است. ائتلاف دولت قانون به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت خواهد برد و به این نامزدی اعتراض می کند.