سازمان ملل خواستار مداخله نکردن نیروهای امنیتی عراق در سیاست شد

سازمان ملل متحد,حیدر العبادی

تهران – ایرنا – نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق روز دوشنبه در پی مامور شدن ˈحیدر العبادیˈ به تشکیل دولت تازه این کشور به جای ˈنوری المالکیˈ، از نیروهای امنیتی این کشور خواست از مداخله در امر انتقال سیاسی در عراق خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، ˈنیکلای ملادینوفˈ رییس هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق در بیانیه ای از نیروهای امنیتی عراق خواست از دست زدن به اقداماتی که ممکن است مداخله در امر انتقال دمکراتیک قدرت سیاسی در این کشور به نظر برسد، دوری کنند.

ˈفواد معصومˈ رییس جمهوری عراق امروز از عبادی خواست که دولت جدید این کشور را تشکیل دهد.

خاورم**1486**1010
کد N439547