مکلف شدن العبادی طی مراسم رسمی/تبریک مقتدی صدر

آفریقا و خاورمیانه

طی مراسم رسمی حیدر العبادی مامور تشکیل کابینه شد و در اولین سخنان خود از عراقی ها خواست علیه داعش متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات نیوز، فواد معصوم در جریان مامور کردن حیدر العبادی برای پست نخست وزیری گفت: ما امیدواریم که تشکیل کابینه براساس قانون اساسی با حضور همه طیفها باشد.  ملت عراق امانتی در گردن تو است و برای بازگرداندن اوضاع به وضع طبیعی باید فعالیت جدی انجام شود.

العبادی نیز در این مراسم که با حضور سلیم الجبوری رئیس مجلس، ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف اتحاد ملی، عمار طعمه رئیس حزب فضیلت، ضیاء الاسدی رئیس فراکسیون الاحرار، باقر الزبیدی رئیس فراکسیون المواطن و حسین الشهرستانی رئیس فراکسیون مستقلون برگزار شد گفت: امیدواریم که بتوانم اطمینان گروههای سیاسی و ملت عراق را به دست آورم.

وی پس از انتخاب خود بیان کرد: همه باید علیه تروریسم متحد عمل کنند و مانع تحرکات تروریستها شوند.

از سوی دیگر مقتدی صدر به حیدر العبادی به شکل تلفنی تبریک گفت.

شایان ذکر است که ائتلاف اتحاد ملی حیدر العبادی را به عنوان نامزد انتخاب کرده بود.