زندگی رئیس جمهوری جدید ترکیه در قاب تصاویر/ فوتبالیستی که به خاطر مخالفت پدرش سیاستمدار شد