تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س):

همکاری ایران با جریانهای اسلامی اعتقادی است

#قم
کد N438974