یک مقام حزبی :تجزیه ترکیه آخرین حلقه طرح خاورمیانه بزرگ خواهد بود

ترکیه

آنکارا- ایرنا- ˈحیدر باش ˈ رهبر حزب ˈترکیه مستقلˈ گفت : تجزیه ترکیه آخرین حلقه از طرح خاورمیانه بزرگ خواهد بود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، رهبر حزب ترکیه مستقل در مقاله ای که در روزنامه ˈینی مساژ ˈ با عنوان ˈ عاقبت ترکیه ، داعش و طرح خاورمیانه بزرگˈ منتشر شد با اشاره به سخنان ˈکاندالیزا رایسˈ وزیر خارجه اسبق آمریکا مبنی بر ˈتجزیه ترکیه حلقه پایانی طرح خاورمیانه بزرگ خواهد بودˈ ، نوشت : سناریوی خاورمیانه بزرگ تحت نام ˈبهار عربˈ ادامه دارد و تاکنون تونس ، مصر و لیبی اشغال شده و سوریه گرفتار جنگ داخلی شده است.

باش با اشاره به اینکه نیروهای گروه تروریستی القاعده از طریق سوریه به سهولت وارد خاک ترکیه شده و به مداوای زخمی های خود می پردازد ، نوشت : گروه های تروریستی القاعده، النصری و داعش عملیاتهای تروریستی خود را با نام اسلام انجام می دهند و به عبارتی دیگر این گروه های تروریستی از یک سو با نام اسلام حرکت کرده و چهره اسلام را تخریب می کند و از سوی دیگر در راستای طرح خاورمیانه بزرگ گام بر می دارند.

وی می نویسد : بیشتر کادرهای رهبری گروه تکفیری ، تروریستی داعش غیر مسلمان هستند ولی رهبر این گروه تروریستی به تازگی اعلام خلافت کرد.

باش با اشاره به مقاله روزنامه آلمانی ˈدی – ولتˈ مبنی بر اینکه 10 درصد اعضای این گروه تروریستی را اتباع ترکیه تشکیل می دهند، نوشت: داعش در مناطق غرب عراق و در شهرهای موصل ، سنجار و مناطق ترکمن نشین ˈتوزهورماتوˈ را اشغال کرده و در بخش هایی از مناطق هم مرز ترکیه با سوریه و در بخشی ازخاک سوریه قدرت را در اختیار دارد و اتباع ترک عضو داعش نیز در این مناطق حضور دارند و در آینده نزدیک از مرزهای سوریه وارد ترکیه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ترکیه ریاست مشترک طرح خاورمیانه بزرگ را برعهده دارد ، افزود : این امر مانعی بر خطر تجزیه ترکیه نخواهد بود.

باش با اشاره به اینکه اسراییل حملات خود علیه مردم مسلمان فلسطینی در غزه را پس از حملات داعش در عراق آغاز کرد ، می نویسد: این موضوع تصادفی نیست و نشانگر آن است که داعش به خودی خود تشکیل نشده است و جزئی از یک طرح برنامه ریزی شده است.

حزب ˈترکیه مستقلˈ با گرایشات ˈملی – مذهبیˈ در مجلس ترکیه نماینده ای ندارد.

خاورم**2012** 230
کد N438869