در احکام جداگانه از سوی رییس جمهوری؛

دو عضو جدید شورای عالی اداری منصوب شدند

دولت

رئیس جمهوری در احکام جداگانه ای محمود عسگری آزاد و سید جعفر مرعشی را به عضویت شورای عالی اداری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این احکام که بر اساس اجرای بند (۶) ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گرفت، آمده است: توفیق شما و سایر اعضای آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت دارم.