از سوی دادگاه فدرال؛

ائتلاف مالکی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق معرفی شد

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه فدرال عراق ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دادگاه فدرال عراق امروز طی صدور حکمی، ائتلاف دولت قانون را بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور معرفی کرد.

بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق باید نامزد خود را برای تصدی نخست وزیری معرفی کند.

در همین حال یک نماینده کُرد زبان نیز اعلام کرد که فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ائتلاف اتحاد ملی دستور داده است تا ساعت 12 ظهر به وقت محلی نامزد خود را برای تصدی نخست وزیری معرفی کند.