داوداوغلو گزینه اصلی نخست وزیری ترکیه است

اردوغان

تهران - ایرنا - منابع خبری ترکیه در پی پیروزی ˈرجب طیب اردوغانˈ در انتخابات دیروز (یکشنبه) ریاست جمهوری این کشور، از ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر خارجه ترکیه به عنوان نخست وزیر موقت این کشور یاد کردند.

به گزارش ایرنا، این منابع خبری نوشتند که اردوغان پیش از اینکه به طور رسمی به عنوان رییس جمهوری ترکیه معرفی شود، با وجود مخالفت احزاب مخالف دولت آنکارا با سیاست های داوداوغلو، حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ وی را به عنوان سرپرست نخست وزیری این کشور انتخاب خواهد کرد.

احزاب مخالف دولت ترکیه بارها مخالفت خود را با سیاست های وزیر خارجه این کشور به ویژه در مسایل منطقه ای اعلام کرده اند.

به گمانه زنی این منابع خبری، ˈسلامی آلتینوکˈ رییس پلیس استانبول نیز به عنوان نامزد پست وزارت کشور ترکیه نام برده می شود.

آلتینوک پس از عملیات علیه فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول به عنوان رییس اداره پلیس این شهر برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، این منابع خبری از ˈییغیت بولوتˈ مشاور اردوغان در امور اقتصادی به عنوان وزیر اقتصاد ترکیه نام برده اند.

اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه در انتخابات دیروز ریاست جمهوری این کشور با کسب بیش از 50 درصد آرا، به عنوان رییس جمهوری ترکیه برگزیده شد.

خاورم ** 230**1651
کد N438176