پایان شایعات درباره فرار شیناواترا از تایلند

آسیا اقیانوسیه

نخست‌ وزیر برکنار شده تایلند با بازگشت به بانکوک به شایعات درباره فرار احتمالی وی از کشور پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا با اشاره به بازگشت "یینگلاک شیناواترا" نخست‌ وزیر برکنار شده تایلند از سفر تفریحی‌ اش به سنگاپور از پایان گمانه زنی ها درباره فرار احتمالی وی برای پاسخ ندادن به اتهامات درباره سوء استفاده از قدرت خبر داد.

شایعات در زمینه فرار احتمالی شیناواترا پس از آن قوت گرفت که کمیسیون ملی ضد فساد تایلند با تدوین پرونده ای علیه وی نخست‌ وزیر برکنار شده تایلند را به بی‌ اعتنایی در انجام وظیفه برای نظارت بر برنامه مناقشه آمیز برنج متهم کرد که در صورت مجرم شناخته شدن، حبس و پنج سال ممنوعیت از انجام اعمال سیاسی در انتظار وی است.

هیئت تحقیقات کمیسیون انتخابات تایلند یینگلاک را به همراه هشت نفر از وزرای سابق کابینه و رئیس پلیس ملی تایلند به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده که در صورت گناهکار شناخته شدن هرکدام به 10 سال حبس، پرداخت جریمه نقدی، 10 سال ممنوعیت و از حضور در انتخابات مواجه می شوند.