دخالت آشکار آمریکا درامور داخلی عراق/حمایت از فواد معصوم در برابر نوری مالکی

آمریکا اروپا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای نخست وزیر عراق از رئیس جمهور این کشور و تهدید به شکایت از وی، در موضعی مداخله جویانه اعلام کرد که واشنگتن از "فواد معصوم" حمایت کامل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، "ماری هارف" در واکنش به اظهارات "نوری المالکی" نخست وزیر عراق که اعلام کرد قصد شکایت از "فواد معصوم" رئیس جمهور جدید این کشور، به دلیل تعلل در درخواست تشکیل دولت جدید را دارد. بر حمایت واشنگتن از فواد معصوم تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهارات مداخله جویانه خود فواد معصوم را ضامن اجرای قانون اساسی عراق دانست و گفت: آمریکا به طور کامل از فواد معصوم در مقام ضامن اجرای قانون اساسی عراق حمایت می کند. ما از فرایندهای انتخاب نخست وزیری حمایت می کنیم که با ایجاد اجماع ملی نماینده آرمان های مردم عراق و تشکیل حکومتی فراگیر باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش بار دیگر بر حمایت آمریکا از تشکیل دولتی جدید و فراگیر تأکید و ادعا کرد به اعتقاد واشنگتن تشکیل چنین دولتی بهترین راه برای متحد کردن کشور عراق برای مقابله با گروه داعش و جلب حمایت سایر کشورهای منطقه و جامعه بین الملل است.