بزرگترین کابوس نظامیان صهیونیست؛ راز فرار ارتش اسرائیل از غزه فاش شد

آفریقا و خاورمیانه

نظامیان رژیم صهیونیستی با بیان اینکه بیشترین تلفات ارتش در مکانهای تجمع نظامیان بوده است اعلام کردند که اکثر نظامیان از استقرار در این مکانها خودداری می کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، افسران رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بیشترین تلفات در میان نظامیان اسرائیلی در مکان تجمع این نظامیان بوده است.

یک افسر اسرائیلی در این خصوص گفت: پس از کشته شدن تعداد زیادی از سربازان، وحشت فراگیر بر نظامیان اسرائیلی حاکم شد که آنها را از استقرار در محل تجمع سربازان به ویژه در شهرک اشکول برحذر می داشت.

وی افزود: سربازان اسرائیلی از اینکه از داخل نفربرها و تانکها خارج شده و به مقر نظامیان بروند واهمه داشته و از اینکار خودداری و اعلام می کردند که تمایل دارند از طریق بی سیم با فرماندهای خود در ارتباط باشند.

خبرگزاری فلسطینی صفا نیز به نقل از یک نظامی اسرائیلی نوشت: شرایط سخت جنگی از ما اسیرانی در قفسهای آهنین ساخته بود، به دلیل گرمای  بیش از حد هوا و ترس از مورد هدف قرار گرفتن مجبور بودیم که درون تانکها بمانیم و حالتی از سرپیچی در میان نظامیان اسرائیلی ایجاد شده بود که از جنگیدن امتناع می کردند.

این نظامی اسرائیلی افزود: نظامیان اسرائیلی آنقدر سرپیچی کردند که ارتش مجبور به عقب نشینی از مرزهای نوار غزه شد.