تقویت روابط قاهره-ریاض/

مذاکرات رئیس جمهور مصر در جده/ نشان ویژه آل سعود بر گردن السیسی