روحانی:هر وقت مذاکره می شود عده ای می گویند ما می لرزیم،خب به جهنم! بروید جایی که نلرزید

آریا گزارش داد:

روحاني در همايش سالانه سفراي ايران در خارج از کشور گفت:عده اي شعار مي دهند ولي بزدل سياسي هستند.

رئيس جمهور افزود:هر وقت مذاکره مي شود عده اي مي گويند ما ميلرزيم،خب به جهنم برويد جايي که نلرزيد.
روحاني ادامه داد:به هيچ کس اجازه نمي دهيم بين قوا فاصله بيندازد و به رهبر انقلاب توهين کند.
وي افزود:تيم هسته اي هميشه حداقل بيش از 90درصد مردم پشتيبان آنها بوده و دعاي خير رهبري بدرقه راه آنها خواهد بود.

 

1717

کد N437701