همراه با عکس/

آخرین وضعیت شمارش آرا ترکیه/ اردوغان آماده سخنرانی پیروزی می شود