اصرار شورای نگهبان بر وجود ایراد در یک ماده لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مجلس

شورای نگهبان اعلام کرد: در ماده سوم لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی به قوت خود باقی است.

شورای نگهبان اعلام کرد: در ماده سوم لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی به قوت خود باقی است.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعلام کرد.

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ اول مرداد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 15 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- نظر به اینکه در ماده 3، اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2- در تبصره 2 ماده 15، نظر به اینکه تکلیف دائن و مدیون مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- در ماده 29 نسبت به مواردی که مجازاتهای مذکور با جمع شرایط قانونی در خصوص مدیران و مسؤولین متخلف قابل اعمال باشد تعیین تکلیف نگردیده است.

کد N437357