فوربس منتشر کرد:

شاه عربستان در صدر 10 حاکم ثروتمند جهان عرب

آفریقا و خاورمیانه

مجله فوربس به تازگی در گزارشی فهرست 10 حاکم ثروتمند جهان عرب را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی فوربس که به صورت تخصصی در زمینه تجارت و اقتصاد فعالیت می کند، اخیرا در گزارشی فهرست 10 حاکم ثروتمند جهان عرب را منتشر کرده اس.

بنابراین گزارش ، "ملک عبدالله" پادشاه عربستان با 18 میلیارد دلار ثروت در صدر قرار دارد و شیخ "خلیفه بن زاید" حاکم امارات با 15 میلیارد دلار در جایگاه دوم است.

در آخر این فهرست نیز "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر با 245 میلیون دلار ثروت در جایگاه دهم قرار گرفته است.