کارشناسان اقتصادی:

رژیم صهیونیستی عامدانه برای از بین بردن اقتصاد غزه تلاش می‌کند

آفریقا و خاورمیانه

کارشناسان اقتصادی فلسطین با اشاره به تخریب کامل و آسیبهای جدی که به 195 بخش از تاسیسات زیربنایی و اقتصادی غزه وارد شده از تلاش صهیونیستها برای از بین بردن کامل اقتصاد غزه پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، برآوردهای اولیه اتحادیه صنایع فلسطین نشان می دهد که 195 بخش از تاسیسات زیربنایی غزه در اثر حملات رژیم صهیونیستی منهدم شده است.

"علی الحایک" رئیس اتحادیه صنایع فلسطین با اشاره به تعمد رژیم صهیونیستی در حمله به بخشهای اقتصادی غزه، تاکید کرد: بسیاری از تاسیسات زیربنایی و اقتصادی غزه در پی حملات اخیر به طور کامل ویران شده است.

وی تاکید کرد: هدف نهایی اشغالگران صهیونیست وابسته نگه داشتن اقتصاد غزه به خودشان است.

الحایک با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی از توقف فعالیت در کارخانجات مختلف غزه و لزوم بازسازی آنها پس از جنگ خبر داد.