آغاز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که کار رای گیری در اولین انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پایان رسیده است.

کد N437269