رضایی تشریح کرد:

دو ماموریت جدید برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیاست داخلی

فرق سیاست های مشورتی و پیشنهادی در آن است که سیاست های مشورتی از بالا به مجمع ارجاع می شود، ولی سیاست های پیشنهادی از مجمع خدمت رهبری ارائه خواهد شد به طوری که در سیاست های مشورتی ایده ای مطرح می شود و بر اساس کمیته ای باهمکاری دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشکیل شده و سپس به مقام معظم رهبری پیشنهاد می گردد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماموریت های جدیدی که بر عهده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده، گفت: در دوره جدید بحث نظارت و تقویت آن را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی در نخستین نشست هم اندیشی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اظهار داشت: طی دو سال اخیر دو وظیفه «سیاست های مشورتی» و «نظارت» به ماموریت های دبیرخانه اضافه شده که فلسفه این هم اندیشی ارائه راهکار برای حسن اجرای این دو وظیفه جدید است.

وی ادامه داد: فرق سیاست های مشورتی و پیشنهادی در آن است که سیاست های مشورتی از بالا به مجمع ارجاع می شود، ولی سیاست های پیشنهادی از مجمع خدمت رهبری ارائه خواهد شد به طوری که در سیاست های مشورتی ایده ای مطرح می شود و بر اساس کمیته ای باهمکاری دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشکیل شده و سپس به مقام معظم رهبری پیشنهاد می گردد.

رضایی با توجه به اضافه شدن این دو وظیفه جدید به مجموعه وظایف دبیرخانه افزود: کمیسیون ها باید چند وظیفه ای شوند، لذا برنامه ریزی در کمیسیون ها و کمیته ها باید تغییر کند که تفاوت عمده و اساسی این فعالیت ها با گذشته در بحث زمان و سرعت عمل است و باید در زمان کوتاه مقرر پاسخ گو باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: برای ارزیابی گزارش ها به دو نوع شاخص انحراف و انطباق و شاخص هدف نیاز داریم، اولی انحرافات و دومی میزان تحقق را اندازه گیری می کند.

وی در این باره افزود: حسن این کار استفاده از کارشناسان صاحب نظر و مشهور کشور است.

رضایی در پایان گفت: برای تسریع در امور، همزمان که طرح ها و لوایح به کمیسیون نظارت می آید، این امور باید با توجه به نوع فعالیت به کمیسیون ها ارجاع شود که برای این امر مرکز ارزیابی راهبردی را راه اندازی کرده ایم که با مشارکت مرکز مطالعات استراتژیک و شورای راهبردی نظارت همکاری کند.

کد N437195