دو ماموریت جدید برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماموریت

تهران- ایرنا- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماموریت های جدیدی که بر عهده این دبیرخانه گذاشته شده است، گفت: طی دو سال اخیر دو وظیفه «سیاست های مشورتی» و «نظارت» به ماموریت های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده شده است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی روز یکشنبه در نخستین نشست هم اندیشی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اظهار داشت: فرق سیاست های مشورتی و پیشنهادی در آن است که سیاست های مشورتی از بالا به مجمع ارجاع می شود ولی سیاست های پیشنهادی از مجمع خدمت رهبری ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: در سیاست های مشورتی ایده ای مطرح می شود و بر اساس کمیته ای با همکاری دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشکیل شده و سپس به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می شود.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اضافه شدن این دو وظیفه جدید به مجموعه وظایف دبیرخانه گفت: کمیسیون ها باید چند وظیفه ای شوند لذا برنامه ریزی در کمیسیون ها و کمیته ها باید تغییر کند که تفاوت عمده و اساسی این فعالیت ها با گذشته در بحث زمان و سرعت عمل است و باید در زمان کوتاه مقرر پاسخ گو باشند.

رضایی افزود: برای ارزیابی گزارش ها به دو نوع شاخص انحراف و انطباق و شاخص هدف نیاز داریم، اولی انحرافات و دومی میزان تحقق را اندازه گیری می کند؛ حسن این کار استفاده از کارشناسان صاحب نظر و مشهور کشور است.

وی ادامه داد: برای تسریع در امور، همزمان که طرح ها و لوایح به کمیسیون نظارت می آید، این امور باید با توجه به نوع فعالیت به کمیسیون ها ارجاع شود که برای این امر مرکز ارزیابی راهبردی را راه اندازی کرده ایم که با مشارکت مرکز مطالعات استراتژیک و شورای راهبردی نظارت همکاری کند.

سیام*9254**1449
کد N437152