جان کری:آمریکا از میانمار در مسیر چالش های پیش رو حمایت می کند

میانمار

تهران-ایرنا-وزیر خارجه آمریکا گفت که میانمار در مسیر انتقال به کشوری دموکراتیک با چالش های چشمگیری روبه رو است اما قول داد که آمریکا در مسیر چالش های پیش روی میانمار از این کشور حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،ˈ جان کریˈ روز یکشنبه افزود: مذاکرات صریحی با تین سین رییس جمهوری میانمار در حاشیه نشست آسه آن داشته است.

وی در عین حال هشدار داد که همزمان با روند انتقال این کشور به سوی امور دموکراتیک، لازم است اقدامات زیادی انجام دهد.

وزیر خارجه آمریکا یادآورشدکه میانمار در یک مسیر اعجاب آوری قرار دارد اما قول داد که واشنگتن چشمانش را به سوی چالش هایی که این کشور با آنها روبه رو بوده از جمله ناآرامی قومی و خشونت های مذهبی نخواهد بست.

کری در نشست خبری افزود: انتخابات سال آینده لحظه ای مهم برای میانمار به حساب می آید.

تین سین از زمان فعالیت به عنوان رییس جمهوری میانمار یکسری اصلاحات دموکراتیک در این کشور انجام داده است.

آزاد کردن زندانیان سیاسی از چالش های میانمار در این مسیر به شمار می رود.

رسانام**9234**1010
کد N437142