سخنگوی جهاد اسلامی:

آمادگی مقاومت فلسطین برای تمامی گزینه‌ها/ صهیونیستها مسئول شکست مذاکرات هستند

آفریقا و خاورمیانه

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در سخنانی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی مسئول شکست احتمالی مذاکرات آتش‌بس در قاهره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "یوسف الحساینه" سخنگوی جهاد اسلامی افزود: مقاومت برای تمامی گزینه ها (پس از شکست احتمالی مذاکرات آتش بس) آمادگی دارد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در تلاش برای وقت کشی است اما هیئت فلسطینی هوشیار است و مدت زیادی در قاهره باقی نخواهد ماند.

وی تاکید کرد: مقاومت به هرگونه تجاوز اسرائیل پاسخ می دهد و با معادله آتش بس در برابر آتش بس مخالف است.