تجمع جمعی از مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس شورای اسلامی

مجلس

تعدادی از مربیان پیش دبستانی و کارگران فولاد ذوب آهن کردستان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر صبح امروز یکشنبه تعدادی از مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع کنندگان خواستار استخدام و اخذ قرارداد در وزارت آموزش و پرورش بودند.

همچنین تعدادی از کارگران فولاد ذوب آهن کردستان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار خود بودند.