وزیر حقوق بشر عراق:

فرار بیش از 20 هزار ایزیدی/قتل عام 500 نفر به دست داعش