نماینده ائتلاف دولت قانون:

فراکسیون بزرگ پارلمان عراق ائتلاف دولت قانون است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به اینکه این ائتلاف فراکسیون بزرگ پارلمان است از شکایت به دادگاه عالی قانون اساسی در صورت نادیده گرفتن این حق مسلم ائتلاف دولت قانون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عواطف نعمه نماینده ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: ائتلاف دولت قانون در صورتی که ائتلاف اتحاد ملی مامور تشکیل کابینه شود به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت خواهد کرد.

وی افزود: مامور شدن ائتلاف همپیمانی نقض قانون اساسی است. ائتلاف دولت قانون فراکسیون اکثریت است و 105 کرسی در مجلس دارد و باید این ائتلاف مامور تشکیل کابینه شود.

نعمه تاکید کرد: نمایندگان ائتلاف دولت قانون به نفع سلیم الجبوری و فواد معصوم رای دادند و آنها باید به نفع نوری المالکی برای نخست وزیری رای بدهند.

وی افزود: ائتلاف اتحاد ملی تاکنون درباره نامزدی توافق نکرده اند اما ائتلاف دولت قانون نامزد دارد و وی را به پارلمان معرفی می کند.

خواندنی از سراسر وب