راشا تودی فیلم حمله جنگنده های آمریکا به مواضع داعش را پخش کرد

تصاویری که مشاهده می کنید وب سایت شکبه خبری راشاتودی به نقل از مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا منتشره کرده است و نشان می دهد که جنگنده های آمریکا چگونه مواضع داعش را هدف گیری و منفجر می کنند.

راشا تودی فیلم حمله جنگنده های آمریکا به مواضع داعش را پخش کردتصاویری که مشاهده می کنید وب سایت شکبه خبری راشاتودی به نقل از مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا منتشره کرده است و نشان می دهد که جنگنده های آمریکا چگونه مواضع داعش را هدف گیری و منفجر می کنند.

 

 

 

26149

 

کد N436369