شیخ الاسلام در گفتگو با مهر:

سیاست خارجی عامل تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نخواهد بود/ اردوغان نان اسلام گرایی خود را می خورد

آمریکا اروپا

مشاور بین الملل رئیس مجلس با اشاره به اینکه سیاست خارجی عامل تعیین کننده ای در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نخواهد بود گفت: سیاست خارجی اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات تداوم سیاست قبلی خواهد بود.

حسین شیخ الاسلام مشاور رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع که سیاست خارجی چه تأثیری بر رفتار رأی دهندگان ترکیه ای در انتخاب رئیس جمهوری این کشور می تواند داشته باشد گفت: تصور نمی کنم که سیاست خارجی عامل و فاکتور مهمی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باشد و بتواند تأثیر بسزایی بر رفتار رأی دهندگان ترکیه ای داشته باشد.

وی تصریح کرد: عاملی که بیش از سایر عوامل تعیین کننده خواهد بود مسائل معیشتی و اقتصادی است. البته باید توجه داشت که اسلام خواهی اردوغان و شعارهای اسلامی مطرح شده توسط او در این سالیان به او کمک بزرگی خواهد کرد چرا که اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند.

این کارشناس مسائل بین المللی در ادامه تصریح کرد: یک پدیده جدید که در ترکیه قابل مشاهده است این است که حتی احزاب لائیک این کشور نیز که سابقاً ضد اسلام و شعائر اسلامی تبلیغات می کردند اخیراً شعار اسلام گرایی و احترام به شعائر اسلامی از جمله تأکید بر حجاب را مطرح و مد نظر قرار داده اند.

وی افزود: لذا آنچه در ارتباط با حزب "عدالت و توسعه" بیشتر می تواند تأثیرگذار بر رفتار رأی دهندگان باشد بیشتر مسائل فرهنگی است تا سیاست خارجی. البته باید توجه داشت که سیاست خارجی نزد نخبگان ترکیه عامل مهم و تأثیرگذاری است.

مشاور بین الملل رئیس مجلس افزود: مواضع دولت اردوغان در سیاست خارجی مورد توجه و نقد جامعه علویان نیز بوده و البته به سبب اینکه این جامعه از مخالفان اردوغان به شمار می رود این عامل نهایتاً نمی تواند تأثیری بر انتخابات داشته باشد.

وی تأکید کرد: حمایت اردوغان از استقلال کردستان عراق نیز اگرچه برخی کردها را با وی همراه ساخته ولی در مجموع نمی تواند کردها را قانع سازد که در انتخابات در کنار او باشند.

شیخ الاسلام در خصوص پیش بینی اش در خصوص پیروز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز تصریح کرد: اردوغان با اختلاف زیادی بر قبای خود در این انتخابات پیروز خواهد شد.

وی در خصوص پایگاه اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز تصریح کرد: بدون شک به خاطر مواضع اسلام گرایانه اردوغان او خواهد توانست مردم ترکیه که اکثر آنها مسلمان هستند را در این خصوص جذب خود سازد. مردم ترکیه به اسلام عشق می ورزند و با اسلام متولد می شوند و با اسلام نیز می میرند. اردوغان در واقع نان اسلام خواهی خود را خورده است.

این کارشناس مسائل بین المللی تأکید کرد: اینکه اردوغان با برخی سیاستها و اصول آتاتورک مقابله کرده لذا مورد توجه مردم ترکیه است. آنچه باعث حمایت مردم از اردوغان می شود به سبب مواضع اسلام گرایانه اوست. برای نمونه توجه او به مسأله حجاب مورد تأیید خانواده های مسلمان در ترکیه است.

وی در خصوص این موضوع که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات آیا سیاست خارجی وی تغییر خواهد کرد یا تداوم خواهد داشت نیز تأکید کرد: سیاست خارجی اردوغان در صورت پیروزی در انتخابات تغییری نخواهد کرد و سیاست خارجی او تداوم سیاست خارجی گذشته خواهد بود.