پایان جلسه علنی امروز مجلس

مجلس

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی امروز را به صدا در آورد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی امروز را به صدا در آورد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 12 و 15 دقیقه به صدا در آورد.

کد N436223