با رای نمایندگان صورت گرفت:

انتخاب کامران به عنوان ناظر در هیات نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیرثابت کارکنان دولت

مجلس

در انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات نظارت در امر مسافرت‌ها وماموریت‌های غیر ثابت کارکنان دولت حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان با 192 رای انتخاب شد.

نمایندگان مجلس حسن کامران دستجردی به عنوان ناظر درهیات نظارت درامر سافرتهاوماموریتهای غیر ثابت کارکنان دولت انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات نظارت در امر مسافرت‌ها وماموریت‌های غیر ثابت کارکنان دولت حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان با 192 رای انتخاب شد.

گفتنی است ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم آباد و دوره یکی دیگر از نامزدهای انتخاب ناظر در هیات نظارت در امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیرثابت کارکنان دولت بود.

کد N435824