با رای نمایندگان:

پورابراهیمی و قوامی به عنوان ناظرین شورای پول واعتبار انتخاب شدند

مجلس

محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان با 121 رای و هادی قوامی نماینده مردم اسفراین با 117 رای انتخاب شدند.

نمایندگان مجلس محمد رضا پور ابراهیمی و هادی قوامی را از میان اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای پول واعتبار انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه ومحاسبات به عنوان ناظر بر شورای پول و اعتبار را در دستور کار خود داشت.

بر این اساس آقایان محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان با 121 رای و هادی قوامی نماینده مردم اسفراین با 117 رای انتخاب شدند.

کد N435815