صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع جمعی از مربیان پیش‌دبستانی و کارگران ذوب‌آهن کردستان در مقابل مجلس

مجلس

همزمان با تجمع تعدادی از مربیان پیش‌دبستانی کارگران ذوب‌آهن کردستان نیز با تجمع در مقابل درب مجلس خواستار بازگشت به کار و احیای کار خویش شدند.

صبح امروز جمعی از مربیان پیش‌دبستانی مقابل درب مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام خود شدند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع کنندگان تاکید داشتند که استخدام حق همه مربیان پیش دبستانی طرف قرارداد با آموزش وپرروش است.
همچنین همزمان با تجمع تعدادی از مربیان پیش‌دبستانی کارگران ذوب‌آهن کردستان نیز با تجمع در مقابل درب مجلس خواستار بازگشت به کار و احیای کار خویش شدند.

کد N435746