پورابراهیمی و قوامی ناظرین مجلس در شورای پول اعتبار شدند

مجلس

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمد رضا پورابراهیمی و هادی قوامی به عنوان دو عضو ناظر اسلامی در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به انتخاب دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پرداختند.

بر این اساس با اخذ 200 رای، 2 عضو ناظر در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند.

محمد رضا پورابراهیمی با 121 رای و هادی قوامی با 117 رای منتخبین نمایندگان به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار شدند.