با تصویب نمایندگان مجلس؛

کلیه اعمال جراحی به منظور پیشگیری از بارداری ممنوع شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع شد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور با تصویب نمایندگان مجلس کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است.


عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می شود و متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.8.16 محکوم می شوند.


علاوه بر این در تبصره این ماده واحده آمده است موارد تهدید سلامت را وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.


این ماده از طرح محدودسازی روش های دائمی جلوگیری از بارداری با 143 رای موافق 32 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.