تجمع همزمان کارگران کردستانی و معلمان پیش دبستانی مقابل مجلس

خانه ملت نوشت:

تعدادی از مربیان پیش دبستانی امروز جلوی درب مجلس تجمع کردند.

صبح امروز جمعی از مربیان پیش‌دبستانی جلوی درب مجلس تجمع کرده و خواستار استخدام خود شدند.

این گروه مطرح می کنند که استخدام، حق همه مربیان پیش‌دبستانی طرف قرارداد با آموزش و پرورش است.

بنابراین گزارش کارگران ذوب‌آهن کردستان نیز در تجمعی جلوی درب مجلس خواستار بازگشت به کار و احیای کار خویش شدند.

 

23231

 

کد N435617