بان کی مون نسبت به اوضاع انسانی و امنیتی عراق اظهار نگرانی کرد

عراق,اوضاع امنیتی

تهران - ایرنا - ˈبان کی مونˈ دبیر کل سازمان ملل نسبت به اوضاع انسانی و امنیتی عراق اظهار نگرانی کرد و گفت که این سازمان و جامعه بین المللی از نزدیک تحولات سیاسی کنونی این کشور را زیر نظر دارند.

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ˈالشرق الاوسطˈ، دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای، همه طرف های سیاسی در عراق را دعوت کرد که متعهد به جدول زمانی که قانون اساسی این کشور برای نامزد شدن افراد جهت احراز نخست وزیری مشخص کرده، باشند.

این بیانیه همچنین از طرف های سیاسی عراقی و همه رهبران این کشور خواست، عقلانیت و حکمت را سرلوحه خود قرار دهند و آنها را تشویق به تشکیل دولتی با پایگاه مردمی مقبول متشکل از همه مولفه های جامعه عراق کرد.

دبیر کل سازمان ملل افزود: این دولت باید بتواند مردم عراق را برای مقابله با تهدید گروهک تروریستی ˈداعشˈ بسیج کند، تا امنیت و ثبات در این کشور حاکم شود.

با حمله گروه تروریستی داعش به شمال عراق ، هزاران نفر از ساکنان این منطقه به کوهها پناه برده اند.

رسانام** 1453**1651
کد N435552