توصیه های مجلس عوام به دولت انگلیس/

جایگزینی برای اقدام مشترک وجود ندارد/سندی برای انحراف برنامه هسته ای ایران نداریم

ایران در جهان

کمیته وزارت خارجه انگلیس در گزارش خود در مورد روابط بریتانیا با ایران، توصیه هایی را به دولت دیوید کامرون در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارد که در بخشی از آن تأکید شده جایگزینی برای برنامه اقدام مشترک وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس عوام آمده است: توضیح قانع کننده ای در این مورد که چرا ایران برای مقاصد صلح آمیز نیاز به این حد از اوارنیوم غنی شده که در ژانویه 2014 در اختیار داشت، دارد وجود ندارد. معتقدیم که دلیل ابتدایی تصمیم ایران برای بدست آوردن چنین توانایی در غنی سازی اورانیوم و انبار کردن آن در این حد آن است که برای خود گزینه کسب توانایی ساخت تسلیحات هسته ای را بوجود بیاورد اما با توجه به اسناد و گزارش هایی که در این رابطه منتشر شده تا کنون سندی درباره اینکه ایران به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای است وجود ندارد.

به گزارش مهر، کمیته روابط خارجی مجلس عوام در مورد دیدگاه خود درباره مذاکرات کشورهای 1+5 با ایران و اینکه آیا جایگزینی برای مذاکرات در حال انجام ایران و 1+5 وجود دارد یا خیر می نویسد: معتقد نیستیم که جایگزینی برای برنامه اقدام مشترک و مذکرات وجود داشته باشد. معتقدیم این برنامه به نگرانی های بلندمدت و فعلی درباره برنامه هسته ای ایران پاسخ می هد. مذاکراتی که بر اساس برنامه اقدام مشترک انجام می شود بهترین راه موجود برای رسیدن به سازش و پایان دادن به بیم و هراس های موجود درباره برنامه هسته ای ایران است و ما از تصمیم دولت انگلیس برای حضور در مذاکرات هسته ای ایران که در چارچوب برنامه مشترک اقدام انجام می شود حمایت می کنیم.

در این گزارش همچنین از وجود تحریم های بین المللی علیه ایران حمایت شده و این فشارها به عنوان عاملی موثر در آغاز مذاکرات هسته ای یاد شده است.