ناصری در گفت‌وگو با ایلنا:| 193446

دولت به افكارعمومی به صراحت بگوید كه چه چیزی را تحویل گرفته است

سیاست داخلی

اقدامات افراطیون بر افكار عمومی موثر نبوده است/پیروزی حسن روحانی برنامه‌های افراطیون را بهم ریخت/در یك‌سال اخیر جریان عاقل اصولگرا حساب خود را از جریان تندرو كه فقط سنگ‌اندازی می‌كند، جدا كرده است و این یك دستاورد بزرگی است.

عضو شورای عالی بنیاد باران با بیان اینكه دولت باید براساس شعارهای انتخاباتی‌اش عمل كند، تاكید كرد: دولت به افكار عمومی باید به صراحت بگوید كه چه چیزی را تحویل گرفته است و این مهم باید به شكلی مستند و بر پایه آمار دقیق و صحیح باشد.

عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اقدامات افراطیون برای ایجاد ناامیدی گفت: در خرداد 92، اقدام بزرگی از سوی مردم رخ داد كه برای تندروها و اقتدارگرایان غیرقابل‌پیش‌بینی بود و برنامه‌های تندروها را بهم ریخت.

وی با بیان اینكه با پیروزی حسن روحانی برنامه‌های افراطیون بهم ریخت، اظهار داشت: جریان اقتدارگرا دوست نداشت تا این مسئله رخ دهد بنابراین پس از انتخابات سعی كرد با اقداماتش در روند كاری دولت اخلال ایجاد كند و از این طریق، به جامعه پیام دهد كه چیزی در جامعه عوض نشده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینكه تلاش دولت در حل مشكلات كشور و برگرداندن امور به ریل اصلی خود است، یادآور شد: جریان افراطی دوست ندارد مسائل حل شود و مسائل به شكل عادی تبدیل شود چراكه این مسائل برای افراطیون هزینه‌دار است و برای همین سنگ‌اندازی می‌كند.

ناصری با تاكید بر اینكه دولت باید براساس شعارهای انتخاباتی‌اش عمل كند، تصریح كرد: دولت به افكارعمومی باید به صراحت بگوید كه چه چیزی را تحویل گرفته است و این مهم باید به شكلی مستند و بر پایه آمار دقیق و صحیح باشد.

عضو شورای عالی بنیاد باران در پاسخ به این سوال كه اقدامات افراطی‌ها توانسته بر افكار عمومی موثر باشد؟ ابراز داشت: در مجموع اقدامات افراطیون بر افكار عمومی موثر نبوده است. در یكسال اخیر جریان عاقل اصولگرا حساب خود را از جریان تندرو كه فقط سنگ‌اندازی می‌كند، جدا كرده است و این یك دستاورد بزرگی است.

کد N435443