دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

سیاسی

اردوغان چشم به عملکرد اقتصادی خود و تاثیر وعدهایش در میان رای دهندگان دوخته است ، تا این بار بتواند در پله دوازدهم سیاست و حکومت در ترکیه را تجربه و هدایت کند .

 

دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور هم برای انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان است . مردانی در این دوره نامزریاست جمهوری شده اند که نگرشی مذهبی و قومی دارند .تا یک دهه پیش دو طیف اسلامگرا و کرد در تقابل با نظام سیاسی لائیک  ترکیه قلمداد می شدند .

 اکنون چه اتفاقی افتاده است که حتی طرفداران اصول کمالیسم برای باقی ماندن درگردونه قدرت به سیاستمداری با مشی و اندیشه اسلام خواهی روی آورده اند و چه تغییری درباور عمومی ترکیه پدید آمده است که کردها نیز می توانند نامزد تصدی پست اول حکومتی این کشور شوند !؟

انتخاب کنندگان رئیس جمهوری ترکیه  این بار پارلمانتاران نیستند ، بلکه برای اولین بار ریاست جمهوری ترکیه توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که از دوره سوم نخست وزیری چشم به کاخ ریاست جمهوری داشته است ، خود را امید اول انتخابات می بیند.

پایگاه اجتماعی اردوغان را لایه‌های متوسط جامعه تشکیل می دهند و وی در نطق های آتشین انتخاباتی کوشید وعدهایی مبنی بر مجد ترکیه و رشد اقتصادی این کشور تا تبدیل شده به دهمین اقتصاد جهان تا سال 2023 بدهد . اردوغان در تبلیغات انتخاباتی ، آنگونه که رقبایش می گویند آداب سیاسی در قامت یک نامزد ریاست جمهوری را رعایت نکرد .   شاید اردوغان این شیوه تبلیغاتی را تحت تاثیر جامعه‌شناسی سیاسی این کشور اتخاذ کرد که معمولا عرصه انتخابات دراین کشور مبتنی بر بهره گیری از جنجال سیاسی است . اما رقبای اردوغان ، وی  را متهم به استفاده از تبلیغات دولتی می‌کنند.

اکمل الدین احسان اوغلو سیاستمدار دارای بار علمی و میانه‌رو است ، اما دوطیف سیاسی لائیک و ترک گرا یعنی حزب جمهوری خلق و حزب ملی‌گرا را نمایندگی می کند که برای رای دهندگان و هواداران سوال برانگیز بوده است .

احسان اوغلو بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به عنوان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی فعالیت می‌کرد. وی در جریان کمپین خود بر مساله وحدت تمرکز کرد و گفت که رئیس جمهور ترکیه متعلق به تمام مردم این کشور است .

در خط سوم ، صلاح‌الدین دمیرتاش ،  سیاستمدار جوان و کرد قرار دارد که ریاست حزب کردگرا را برعهده دارد. تنها چند سال پیش زمانی که کردها به عنوان بزرگترین اقلیت قومی ترکیه  با تبعیض بسیاری مواجه بودند، هیچ کس فکر نمی‌کرد که روزی یک کرد بتواند نامزد ریاست جمهوری شود!

دمیرتاش نماینده بخشی از کردها محسوب می‌شود ، اما حزب عدالت و توسعه امیدوار است که با توجه به تغییر و تحولات و نگرش جدید به کردها به خصوص شکستن تابوی مذاکرات با پ.‌ک.ک بتوانند آرای کردها را به دست آورد. حضور دمیرتاش در این انتخابات بسیار مهم است. با توجه به نتایج انتخابات شهرداری ها در چند ماه گذشته بین 5 تا 7 درصد در این انتخابات به حزب وی رای دادند، اکنون آرای دمیرتاش در شکستن توازن آرا میان دو حزب مخالف و حزب عدالت و توسعه نقش مهمی دارد.  

در میان این سه نامزد ، نگاهها به اردوغان دوخته شده است و شانس وی بیشتر از رقبای کمتر شناخته شده اش در صحنه سیاسی ترکیه است . اگرچه در یک سال اخیر انتقادهای تند در ارتباط با حوادث پارک گزی، سیاست خارجی، اقتصاد و اتهامهای فساد مالی متوجه اردوغان است ، لیکن وی همچنان از شخصیت کاریزمایی در میان هواداران خود برخوردار است و چشم به عملکرد اقتصادی خود و تاثیر  وعدهایش در میان رای دهندگان دوخته است ، تا این بار بتواند در پله دوازدهم سیاست و حکومت در ترکیه  را تجربه و هدایت کند .

 

کد N435379