روزنامه جوان: سخنان رئیس جمهور هیچ ربطی به تفکیک جنسیتی نداشت/برخی رسانه ها تحریف کردند

روزنامه جوان نوشت:

تحـريـف سـخنـان رئيس‌جمهور يك شغل راهبردي در برخي روزنامه‌هاي جناحي كشور شده است.‌ «استراتژي تحريف» به جناح‌هاي سياسي امكان مي‌دهد تا با تحريف سخنان فرد مهمي چون شخص اول اجرايي كشور، از سخنان اخلاقي و اجتماعي وي،‌تعريف سياسي جناح خود را استخراج كنند.
تازه‌ترين نمونه استراتژي تحريف در گزارش‌هاي صبح ديروز دو روزنامه دولتي و حامي دولت ذيل عناويني چون «مخالفت روحاني با طرح تفكيك جنسيتي»، «كنايه روحاني به تفكيك جنسيتي» و «در اسلام مرد و زن نداريم» به كار گرفته شد و اين در حالي است كه در متن اين گزارش‌ها مطلب چيز ديگري است كه گاهي تا صد در صد تحريف صورت گرفته است.
ترديدي نيست كه سخنان رئيس‌جمهور، همانگونه كه خود بارها بر آن تأكيد داشته است، بايد صريح، دقيق و با ضمير و مصداق روشن و مشخص باشد و اگر در سخني از رئيس‌جمهور ضمير و مصداق معين بيان نشده باشد، مطابق مشي رئيس‌جمهور كه راستگويي و صراحت است، مصداق و ضميري هم منظور نظر ايشان نبوده است، در غير اين صورت سنگ روي سنگ در وادي قلم‌هاي اجاره‌اي و روزنامه‌هاي جناحي بند نمي‌شود و هركس آنچه را كه مي‌پسندد، مصداق سخنان رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد.
جعل عنوان «تفكيك جنسيتي» براي آنچه قرار است در شهرداري اجرا شود و سپس انتخاب عنوان «مخالفت روحاني با تفكيك جنسيتي» همان‌قدر ناجوانمردانه است كه يك روزنامه منتقد دولت هم بخواهد بر اساس اظهارات ائمه جمعه سراسر كشور كه طرح شهرداري را «طرح تكريم زنان» ناميدند، براي سخنان رئيس‌جمهور عنوان «مخالفت روحاني با طرح تكريم زنان» را انتخاب كند. پرواضح است كه نبايد ضمير و مصداق سخنان رئيس‌جمهور را از سخنان ائمه جمعه سراسر كشور جست‌وجو  كرد وگرنه سخنان سربسته مسئولان با شيطنت قلم‌هاي اجاره‌اي مي‌تواند همواره نقيض هم باشد و روبه‌روي هم قرار گيرد.
رئيس‌جمهور محترم در چند جمله تأكيد كرده است كه «نمي‌شود 50 درصد جامعه را به بهانه‌هاي مختلف به كار نگرفت»، در حالي كه آنچه در شهرداري قرار اجرا دارد، حذف يا تعديل يا ممانعت از استخدام زنان نيست، بلكه شيوه‌اي اسلامي براي افزايش راندمان كار و مقابله با سوءاستفاده مردان از زنان است كه در بسياري از كشور‌هاي غيرمذهبي هم دنبال مي‌شود و اين خوددليلي است كه سخنان رئيس‌جمهور ربطي به طرح شهرداري ندارد وگرنه آن رئيس‌جمهوري را كه ما مي‌شناسيم باكي ندارد كه خود مصداق مشخص سخنانش را تعيين كند تا كار به دست جناح‌ها نيفتد.
در بخشي از سخنان رئيس‌جمهور محترم در اين دو روزنامه آمده است: «براي دولت تدبير و اميد فرقي بين اين طايفه و آن طايفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد و هركس شايسته‌تر است كار را بر دوش بگيرد.» از كجاي اين سخن بر مي‌آيد كه «در اسلام مرد و زن نداريم». در هيچ كجاي ديگر گزارش سخنان رئيس‌جمهور در اين روزنامه‌ها هم چنين مطلبي عنوان نشده است و اصلاً اين مطلب گنگ و نامفهوم و البته خنده‌دار است و فقط مي‌تواند دستاويز سياسي يك روزنامه جناحي وابسته باشد تا سخن رئيس‌جمهور محترم را كه مي‌گويد: «براي دولت تدبير و اميد فرقي بين زن و مرد وجود ندارد» چنين تحريف كند كه «در اسلام زن و مرد نداريم»! و اين تحريف جز آنكه شغل و مشغله‌اي براي انحراف افكار عمومي باشد،‌معني ديگري ندارد.

 

17302

کد N435374