رهبر جدایی خواهان شرق اوکراین برای آتش بس اعلام آمادگی کرد

جدایی خواهان,آتش بس

تهران ؛ ایرنا - جدایی خواهان طرفدار روسیه در اوکراین روز شنبه آمادگی خود را برای برقراری آتش بس با نیروهای دولتی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از کی یف ، الکساندر زاخارچنکو نخست وزیر جمهوری خود خوانده خلق دونتسک در بیانیه ای با اشاره به منطقه ای در شرق اوکراین که در آن عملیات رزمی جریان دارد، گفت :ما آماده آتش بس برای جلوگیری از تکثیر فاجعه انسانی در دونباس هستیم .

وی هشدار داد که دونتسک منطقه صنعتی مهم و مرکز مقاومت جدایی خواهان با کمبود مواد غذایی ، آب و برق روبرو شده ولی در عین حال تاکید کرد که جدایی خواهان آماده دفاع از این شهر و جمعیت حدود یک میلیون نفری آن هستند.

مقامات اوکراین گفته اند که آماده پذیرش آتش بس هستند، مشروط بر این که شورشیان سلاحهایشان را زمین بگذارند .

دفتر پترو پوروشنکو رییس جمهوری اوکراین برای اظهار نظر در مورد بیانات زامارچنکو در دسترس نبود.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N435307